Ortopedik Protez Ve Ortez Etkinlikleri

Etkinlik bulunamadı
Tarihçemiz
Ne İş Yaparlar?
Mezunlar Nerede Çalışırlar?

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Ortopedik Protez ve Ortez Programı ilk kez 2021- 2022 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına ve eğitim- öğretim faaliyetine başlamış olup; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında %100 doluluk oranını sağlamıştır.

Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleme, döküm, bitiş, statik ve dinamik ayarlamalar gibi işlemleri tamamlamaktan sorumludur.

  • Hastalardan ölçü alımlarında, ortez ve protezin imalatında ve provasında görev alır.
  • Hastaya protez ve ortezin işleyişi, bakımı ile ilgili gerekli bilgiyi verir.
  • Ortez ve protezin bakımı, tamiri ve kontrolünde görev alır.
  • Hekim eşliğinde stabilizasyon için ön hazırlık yapar, alçı ve sargı yapar. Pozisyonlama yapar. Dışarıdan yapılan stabilizasyonu çıkarır.

Ortopedik Protez ve Ortez programından mezun olan öğrenciler; protez-ortez atölyesi bulunan kamu hastaneleri ve özel hastanelerde, hastanelerin alçı odalarında ve ortopedi servislerinde, üniversitelerde ve özel atölyelerde çalışabilmektedir. Ayrıca meslek elemanları kendilerine ait ʽʽProtez-Ortez Uygulama Merkezi’’ ve ʽʽTıbbi Cihaz Satış Merkezi’’ açabilir ve çalıştırabilirler. Kol ve bacak protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları, ayak desteklerini ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yapabilirler.